Dobrodošli u Paragrafov Program za obračun zarada i drugih primanja

KALKULATOR PARAGRAF LEX

Kalkulator za obračun zarada služi za preračunavanje sa bruto na neto ili neto na bruto iznosa prihoda fizičkih lica po raznim osnovama, kao i za određivanje visine poreskog opterećenja prilikom isplate zarada i drugih primanja fizičkim licima.

Registracija


Pristup programu KALKULATOR ZARADA I DRUGIH PRIMANJA je omogućen pretplatnicima na izdanja kompanije Paragraf.

Promo period za nepretplatnike je tri meseca od dana registracije

Kalkulator zarada i drugih primanja je program informativnog karaktera.
PARAGRAF Lex ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korišćenjem bilo kog dela Kalkulatora zarada i drugih primanja.
Svi dokumenti i informacije koje korisnik dobije od Društva su informativno-edukativnog karaktera.Unesite email